Zdravstveni domovi za študente

 

Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ima zavarovana oseba (torej tudi študent) pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Vse zavarovane osebe imajo pravico do izbire osebnega zdravnika. Izberejo si lahko osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega zobozdravnika, ženske pa tudi osebnega ginekologa. Vsaka zavarovana oseba ima istočasno lahko izbranega le enega osebnega zdravnika določene dejavnosti. Zamenjavo osebnega zdravnika je možna po poteku enega leta od prejšnje izbire, razloga za zamenjavo ni potrebno navajati.

Zavarovana oseba se mora ob zdravstvenih težavah vedno najprej obrniti na svojega osebnega zdravnika, če pa gre za primere nujne medicinske pomoči, se obrne na najbližjega zdravnika.

Zato je priporočljivo, da si študenti izberejo svojega zdravnika v kraju študija (oz. kjer preživijo največ časa).

 

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani že od leta 1992 deluje z namenom specializirane in organizirane zdravstvene oskrbe za občutljivo mladostniško populacijo in študente. Na letni ravni ZDŠ opravi preko 150.000 pregledov na področju šolske in splošne medicine, cepljenj, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije.

Združuje ambulante splošne in družinske medicine, v katerih si lahko študenti izberejo osebnega zdravnika. To je še posebej pomembno za tiste, ki med študijem ne bivajo doma in bi imeli v primeru bolezni ali poškodbe težave priti do svojega osebnega zdravnika.

Nudijo tudi zobozdravstvene storitve, skrbijo tudi za psihiatrično pomoč v obliki individualnih in skupinskih obravnav (po potrebi pa tudi partnerskih in družinskih). Izvajajo večino cepljenj proti najrazličnejšim boleznim, kar pride prav predvsem pri potovanjih v eksotične dežele. V diagnostičnem laboratoriju omogočajo izvedbo in analizo vseh pomembnejših testov (urina, krvi, blata, HIV …) za hitro in učinkovito obravnavo. V okviru ZDŠ delujejo tudi specialistične ginekološke ambulante.

 

Predvsem pa izvajajo preventivne, sistematične preglede za študente, ki so z novelo Zakon o visokem šolstvu (ZVIS-K, 69. člen) tudi obvezni!

 

Kontakt ZDŠ-UL:

e-mail
Telefon – nujna medicinska pomoč: 01/ 522 84 08
Telefon – nujna zobozdravstvena pomoč: 01/ 472 37 18
Telefon – življenjska ogroženost: 112