Študij v tujini

 

Študij v tujini se od mobilnosti razlikuje po tem, da gre pri mobilnosti za kratkotrajno mobilnost (do enega leta) v tujino, pri čemer ste vpisani na slovenski visokošolski zavod (in imate pravice iz naslova statusa študenta v Sloveniji), pri študiju v tujini pa ste za celotno obdobje študija vpisani na izbrano tujo institucijo, pod pogoji, ki veljajo tam. Ker pa se izobraževalni sistemi med državami lahko precej razlikujejo, je pri odločanju za študij v tujini pomembno poznavanje razlik in posebnosti posameznih izobraževalnih sistemov.

Če se odločite študirati v državah članicah EU, veljajo za vas enaki pogoji kot za domače študente v državi gostiteljici. Pri tem pa ni odveč opozorilo, da nekatere države zaračunavajo šolnine tudi domačim študentom. Več informacij o šolninah in stroških bivanja lahko najdete tukaj. Več informacij o možnostih študija v članicah EU najdete tukaj.

Več informacij o študiju v tujini in urejanju dokumentacije pred odhodom v tujino ponuja spletna stran Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Nekaj napotkov in nasvetov glede študija v tujini so pripravili tudi v Študentski svetovalnici.

 

Zadnja posodobitev: julij 2017.