Kakovost študija

 

Temelj zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu predstavljajo Evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ang. kratica: ESG). Dotikajo se treh ravni zagotavljanja kakovosti in v središče kakovosti pedagoškega procesa postavljajo študente.

Za kakovost študija skrbijo najprej visokošolski zavodi sami, na ravni fakultet in univerz, na nacionalni ravni pa imamo v ta namen ustanovljeno Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Na obeh nivojih smo aktivno vključeni tudi študenti.

Skrb za kakovost pa je tudi naloga vsakega študenta, zato je pomembno, da se prav vsak vključi v različne procese, ki so namenjeni spremljanju in evalviranju kakovosti. Študentom so na fakultetah običajno na voljo ankete o pedagoškem delu, ankete o obremenitvah s študijskimi obveznostmi ter druge oblike posredovanja mnenja oz. (ne)zadovoljstva s potekom študija. Tisti bolj aktivni pa se lahko vključijo tudi v komisije za kakovost na fakultetah ali kot presojevalci kakovosti pri NAKVIS.

Vključevanje študentov v procese zagotavljanja in spremljanja kakovosti je stalnica v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA). Preko evropske zveze študentskih organizacij (ESU), katere članica je tudi ŠOS, smo aktivno sodelovali pri projektu Quest for Quality for Students (QUEST). V okviru projekta je nastalo tudi nekaj publikacij, kjer lahko dobiš uvid v različne pristope k zagotavljanju kakovosti kot tudi, kako lahko vsak študent pri tem aktivno sodeluje. Publikacije (ki so v angleškem jeziku) so na voljo na naslednjih povezavah: