ESS projekt – EviDEnca študentskega dela

 

 

 

 

 

Študentsko delo je več kot samo način za dodatni zaslužek. Z njim si lahko pomagaš tudi pri raziskovanju sveta dela, iščeš svoje interese, vidiš kakšni so delodajalci ter najdeš delo, ki bi ga želel opravljati tudi ko zaključiš izobraževanje. Ob tem si lahko nabereš znanja in izkušnje, ki so včasih ob iskanju prve zaposlitve še pomembnejše kot pridobljena formalna izobrazba.

Evidenca študentskega dela je namenjena beleženju teh izkušenj. Zbira podatke o študentskem delu, ki si ga opravljal(a) ter beleži pridobljene kompetence. Na prihajajočem spletnem portalu ti bo omogočala pregled opravljenega študentskega dela ter pridobljenih kompetenc. Evidenca študentskega dela se bo vzpostavila v okviru operacije Evropskega socialnega sklada: ”Evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela”

Namen operacije EviDEnca študentskega dela je: izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih iskalcev zaposlitve, izboljšanje ozaveščenosti mladih in delodajalcev o kompetencah pridobljenih z začasnim in občasnim delom, spodbujanje mladih k pridobivanju kompetenc, ki so iskane na trgu dela ter okrepitev sodelovanja deležnikov na trgu dela.

Študentsko delo dokazano izboljšuje možnost zaposlitve po končanem izobraževanju, ob implementaciji taksonomije ESCO omogoča mednarodno primerljivost kompetenc in olajšuje storitev posredovanja zaposlitve v okviru evropskega trga dela. Zato operacija spodbuja razvoj vseživljenjske karierne orientacije.

Operacija predvideva vzpostavitev centralne evidence študentskega dela ter na podlagi tega vzpostavitev informacijskega sistema za beleženje kompetenc, pridobljenih z občasnim in začasnim delom. Tako bodo lahko dijaki in predvsem študenti, ki se na ZRSZ lahko prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve, lažje predstavljali pridobljene kompetence ter tako lažje dostopali do delovnih mest kot iskalci zaposlitve. Informacijski sistem za beleženje kompetenc bo kot novo razvito orodje pozitivno prispeval k zagotavljanju učinkovitejše vseživljenjske karierne orientacije.

Operacija EviDEnca študentskega dela bo prispevala k naslednjim ukrepom OP EKP 2014-2020:

  • zagotavljanje učinkovitejšega usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela, kot je razvoj in vzpostavitev modela taksonomije poklicnih veščin in kompetenc ter njihove aplikativne uporabe za učinkovitejše izvajanje storitev (kot je posredovanje zaposlitev, profiliranje in segmentiranje brezposelnih, učinkovitejše obvladovanje neskladij na trgu dela), prepoznavanje zlasti kratkoročnih potreb delodajalcev na trgu dela z izvajanjem »napovednika zaposlovanja« (razvoj metodologije kratkoročnega prepoznavanja potreb po znanju, veščinah in kompetencah na trgu dela – nacionalni, regijski in sektorski vidik);
  • izboljševanje posredovanja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, predvsem z razvojem večkanalnih storitev s poudarkom na uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, rešitev in storitev;
  • dvig kakovosti izvajanja storitev in ukrepov na trgu dela ter krepitev medsebojnega povezovanja institucij na trgu dela, še zlasti pri podpori brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve ter delodajalcem (podjetjem) pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

Ciljne skupine operacije so iskalci zaposlitve in institucije na trgu dela, predvsem ZRSZ.

Skupni ocenjeni upravičeni stroški operacije znašajo 133.355,35 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o evropski kohezijski politiki najdete na www.eu-skladi.si.