Pri zasebnikih

 

Študent subvencijo lahko pridobi za bivanje v javnem študentskem domu, zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku s subvencijo. Seznam prostih kapacitet je vsako leto objavljen z razpisom.

Mesečna subvencija za bivanje v študijskem letu 2020/2021 znaša 32 EUR na študenta za bivanje v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih (skupaj z odvedenimi dajatvami po Zakonu o dohodnini pa znaša 21,5 EUR).

Zasebnik se mora prijaviti na razpis za zasebnike, ki je objavljen vsako leto, po navadi v začetku junija. Razpis določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati zasebnik. Na primer: zasebnik mora biti lastnik stanovanja ali pa mora imeti v overjenemu soglasju izrecno dovoljenje lastnika, stanovanje se lahko oddaja največ šestim študentom, višina najemnine je omejena, postavljena mora biti med 60 in 120 €, stanovanje mora vsebovati minimalno opremo itd.

Za študente obstaja razpis za subvencionirano bivanje. Rok za prijavo na razpis je običajno sredi avgusta. Oktobra se pričnejo podpisovati pogodbe za subvencionirano bivanje. Pogodbe se podpisujejo v pisarnah študentskih domov. Načeloma morata pogodbo priti skupaj podpisati študent in zasebnik.

Prošnjo za subvencionirano bivanje študent odda preko e-obrazca na portalu eVŠ.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Rok za oddajo prošnje za študijsko leto 2020/2021 je 17. avgust 2020.

 

Več podatkov o razpisu in postopku uveljavljanja subvencije za bivanje je na spletni strani MIZŠ in portalu e-VŠ.

 

Kontakti za pomoč

Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
p.p. 99
1001 Ljubljana
telefon
e-pošta

Visokošolsko središče v Mariboru
Univerza v Mariboru, Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
telefon
e-pošta

Visokošolsko središče v Kopru
Univerza na Primorskem, Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
e-pošta
telefon

 

Zadnja posodobitev: september 2020.