Varstvo osebnih podatkov

 

V skladu s členom 37(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov je Študentska organizacija imenovala pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Cilj imenovanja je zagotoviti, da lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki (tako v organizaciji kot zunaj nje), in nadzorni organi preprosto in neposredno vzpostavijo stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Zato je ŠOS vzpostavil namenski e – poštni naslov: pooblascenec@studentska-org.si.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je pri opravljanju svojih nalog zavezana varovati skrivnost ali zaupnost v skladu s pravom Unije ali pravom države članice (člen 38(5)).