ECTS

 

European Credit Transfer System – ECTS bolje poznamo pod izrazom kreditne točke.

Študijske obveznosti v študijskih programih se po bolonjskem procesu vrednotijo s kreditnimi točkami (ECTS), kar pomeni da mora biti vsaka obremenitev študenta po uradnem programu točkovana (točkuje se delo, ki ga študent vloži v opravljanje obveznosti, vključno s predavanji, seminarji, vajami, samostojnim učenjem, pripravo diplomskega dela …).

Posamezni letnik študijskega programa obsega 60 ECTS, pri čemer 1 ECTS pomeni med 25 in 30 urami obremenitve študenta.

Več o tem, kako se vrednotijo posamezne obveznosti in kdaj si upravičen do ECTS točk, najdeš v Merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS.

 

Zadnja posodobitev: januar 2021.