Minimalna urna postavka

 

Za opravljanje študentskega dela velja zakonsko določena minimalna (bruto) urna postavka.

Osnovna minimalna urna postavka znaša 4,5 evra, vendar se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.

Skladno z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del tako trenutno znaša 4,73 evra. 

Študenti sicer plačujejo zgolj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, plačniki za vse ostale prispevke so delodajalci. Minimalna bruto urna postavka 4,73 evra se navezuje na znesek na napotnici, glede na neto znesek – dejansko izplačilo, pa znaša neto urna postavka  4,0 evra (4,73 evra – 15,5 %).

 

 

Zadnja posodobitev: maj 2018.