Minimalna urna postavka

 

Za opravljanje študentskega dela velja zakonsko določena minimalna (bruto) urna postavka.

Osnovna minimalna urna postavka je s 130.c členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) določena z zneskom minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.

Na ta način minimalna bruto urna postavka od 19. februarja 2021 znaša 5,89 evra bruto.

Študenti sicer plačujejo zgolj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, plačniki za vse ostale prispevke so delodajalci. Minimalna bruto urna postavka v višini 5,89 evra se navezuje na znesek na napotnici, glede na neto znesek – dejansko izplačilo, pa znaša neto urna postavka  4,98 evra (5,89 evra – 15,5 %).

 

 

Zadnja posodobitev: januar 2022.