EDI – evidenca delovnih izkušenj

V evidenci študentskega dela lahko najdeš vse delovne izkušnje, ki so bile praviloma pridobljene s študentskim delom od začetka 2020 naprej. Ne glede na to, pri katerem delodajalcu ali preko katerega študentskega servisa je bilo delo opravljeno, so vsa opravljena študentska dela dostopna na enem mestu.

Študentska organizacija Slovenije je s pomočjo sofinanciranja Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije razvila sistem, ki dijakom in študentom omogoča izpis delovnih izkušenj in kompetenc, ki so bila razvita s študentskim delom. Dijaki in študenti lahko izpis izvozijo in natisnejo ter tako svojemu življenjepisu dodajo uradno dokazilo o opravljenem delu pri iskanju prve zaposlitve. Evidenca študentskega dela je uradna evidenca, ki jo s pooblastilom, podanim v Zakonu o urejanju trga dela, vodi Študentska organizacija Slovenije.

Podatki za dijake in študente so na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela. Podatki iz evidence so dostopni na https://e-di.si/.