Subvencionirana študentska prehrana

Višja subvencija za prehrano

Med letoma 2012 in 2019 se višina subvencije za prehrano študentov zaradi ukrepov v Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) ni usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Posledično so stagnirale vrednosti študentske prehrane, študenti za obrok plačujejo vse več, ponudba prehrane pa se vse bolj krči zaradi omejitve najvišje cene obroka. S spremembo Zakona o subvencionirani študentski prehrani se zato subvencija za posamezni obrok s 1. januarjem 2023 dviguje z obstoječih 2,82 EUR na 3,50 EUR.

 

Subvencionirana študentska prehrana tudi v poletnem mesecu

Zakon o subvencionirani študentski prehrani od leta 2012 določa omejitve koriščenja prehrane v poletnem mesecu (med 15. julijem in 15. avgustom), po mnenju študentov, neutemeljeno. Študijske obveznosti se namreč izvajajo tudi v tem času (predvsem priprava zaključnih del), ob tem pa mnogo študentov v tem času opravlja študentsko delo, pri katerem malica ni zagotovljena, kot to velja za osebe, v delovnem razmerju po pogodbi o zaposlitvi. Zato je ponovna uvedba SŠP v tem mesecu smiselna in se bo s spremembo zakonodaje pričela uporabljati že v letu 2022.

 

Podaljšanje časovnega intervala koriščenja prehrane

S spremembo zakona se prav tako uveljavlja razširitev dnevnega časa koriščenja SŠP, od 7:00 do 22:00, kar se bo predvidoma uveljavilo z majem 2022. Študijski proces, predvsem zaradi bolonjske reforme, traja na dnevni ravni dlje časa, s tem pa študenti, zaradi obveznih predavanj in vaj, zapuščajo fakultete v poznih urah in jim brez odmora za malico in kosilo ni omogočeno koriščenje pravice do subvencionirane prehrane.

 

Dokazovanje istovetnosti s študentsko izkaznico

Predhodna opredelitev preverjanja istovetnosti je preveč ohlapna in dopušča možnost interpretacije, da se ob unovčitvi lahko uporablja kateri koli dokument, ki vsebuje fotografijo. V definiciji se uporablja besedna zveza osebni dokument, ki ga slovenska zakonodaja ne definira. Gre za javno listino, ki jo izda državni organ ali kateri drug organ z državnim pooblastilom.