Prehrana

Do subvencionirane študentske prehrane so upravičene:

“… vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine. Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov. Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.”

VSE O ŠTUDENTSKI PREHRANI TER O PRIJAVI V SISTEM NAJDETE TUKAJ!

Aktualne informacije v zvezi s subvencionirano študentsko prehrano lahko spremljate tudi preko mobilne aplikacije, ki si jo naložite na svojo Android ali Apple napravo.

Info: prehrana(at)studentska-org.si

Zadnja posodobitev: december 2023.