Bivanje

 

Študenti, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno ne prevažajo, lahko subvencionirano bivajo v javnih in zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih s subvencijo.