Erasmus+

 

Erasmus + je program vseživljenjskega učenja, ki se je začel izvajati 1. januarja 2014 in s tem nadomestil številne druge programe, ki so se izvajali prej (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Program se bo izvajal do leta 2020 na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima z vašo matično institucijo podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje – prakso v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 10 mesecev, na usposabljanje pa tudi od 2 do 12 mesecev.

Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev PO diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status.

Za ta program je potrebno spremljati razpise (rok za prijavo za prihodnje študijsko leto je običajno decembra, kar pa je odvisno od fakultete) na matičnem zavodu ter pregledati, s katerimi organizacijami ima podpisan bilateralni sporazum – tudi sami lahko predlagate vzpostavitev sporazuma s tujo institucijo, ki vas zanima.

 

Kriteriji izbire

Pri prijavi navedete univerzo na katero bi radi šli in če je število študentov, ki bi radi šli tja, večje od razpisnih mest, vaš zavod opravi selekcijo na podlagi povprečnih ocen, znanja angleščine ali drugega tujega jezika, motivacijskega pisma ali pa razgovora. Kriterije določi zavod sam.

Financiranje

Ko ste uspešno izbrani morate zaprositi za štipendijo, ki pa je že vnaprej določena glede na državo v katero se odpravljate. Potrebno dokumentacijo vam bo posredovala univerza. Praviloma pa vam pripada tudi štipendija iz javnega sklada na katero se morate posebej prijaviti. Podpisati morate še pogodbo o štipendiranju in po tem dobite 80% celotne štipendije, preostalih 20% pa dobite po zaključku izmenjave in po oddanem poročilu o izmenjavi.

Finančne spodbude za socialno ogrožene študente

Finančne težave so (po podatkih raziskave EVROŠTUDENT) še vedno glavni razlog, zakaj se več študentov ne odloči za mobilnost. Zato je socialno ogroženim študentom na voljo poseben mehanizem v obliki dodatne finančne dotacije.

Za več informacij, postopek prijave, višino sofinanciranja in katere partnerske institucije so vam na voljo, se obrnite na vašega institucionalnega koordinatorja.

 

Povzeto po spletnih straneh CMEPIUS in Študentske svetovalnice ŠOU v Ljubljani.

Zadnja posodobitev: avgust 2020