Akreditirani zavodi in programi

 

Le študij na akreditiranem študijskem programu pomeni, da ob uspešnem zaključku študija prejmete javno-veljavno listino – diplomo. Prav tako pa je na javno veljavnost programa vezan tudi status študenta in pravice, ki izhajajo iz statusa. Če torej študirate na zavodu oz. na programu, ki ni akreditiran, vam te pravice (npr. štipendije, subvencionirano bivanje in prehrana, zavarovanje …) ne pripadajo.

Seznam visokošolskih zavodov (fakultete in visoke šole) in študijskih programov, kjer lahko pridodobite javno veljavno izobrazbo, se nahaja tukaj.

Seznam višješolskih programov, kjer lahko pridodobite javno veljavno izobrazbo, se nahaja tukaj.