Štipendije Ad futura

 

Štipendije AD futura so namenjene izobraževanju v tujini. Javni sklad v okviru programov AD Futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov.

 

Štipendije Ad futura za izobraževanje

Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene študentom, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe, in sicer:

  • Štipendije Ad futura za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji za pridobitev stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji:
    • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji,
    • Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov,
    • Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana.

 

Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini,

Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini. Štipendije se lahko podelijo neposredno fizični osebi (dijak oziroma študent) ali preko prejemnika sredstev (pravne osebe), odvisno od javnega razpisa:

 

Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini

Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. Štipendije v okviru javnega razpisa »Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini« se podelijo preko prejemnika sredstev (pravne osebe), ki je srednješolska, višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova, raziskovalna ustanova oziroma strokovno ali drugo primerljivo združenje in društvo oziroma ustanova.

 

 

Zadnja posodobitev: julij 2017.