Podaljševanje in pridobivanje štipendij za leto 2019/2020

Državna štipendija – dijaki in študenti

 

Če se za pravico do državne štipendije zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje državne štipendije po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do državne štipendije.

Dijaki naj prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko prvo vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake lahko prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Študenti naj prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Prvo vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

  • vloga
  • poenostavljena elektronska vloga  – z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za navedene pravice je treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).

Več informacij o državnih štipedijah in uveljavljanju pravic je na spletni strani MDDSZ in na strani ŠOS.

 

Državna štipendija – podaljšanje

 

Vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ni več treba vlagati od šolskega/študijskega leta 2019/2020 dalje.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se namreč za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Več informacij o državnih štipedijah in uveljavljanju pravic je na spletni strani MDDSZ.

 

 

Zoisova štipendija – dijaki in študenti

 

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Zadnji rok za oddajo vlog je:

  • petek, 6. 9. 2019, za dijake in
  • ponedeljek, 7. 10. 2019, za študente.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Zoisova štipendija – podaljšanje

 

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 (torej v zadnjih šestih letih – velika večina) in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 je dostopna na tukaj.

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Dokumentacija javnega poziva je dostopna tukaj.