Štipendije za deficitarne poklice

 

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019).

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

  • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
  • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
  • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
    spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
  • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Komentar ŠOS na politiko štipendiranja in štipendije za deficitarne poklice.

Štipendija znaša 102,40 evrov mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Štipendije na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji.

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

 

.

.

Zadnja posodobitev: julij 2017.