Organiziranost

Študentska organizacija Slovenije je organizacija ustanovljena na podlagi zakona. Opredeljuje jo Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS). Najvišji akt Študentske organizacije Slovenije je Študentska ustava.

Študentska organizacija Slovenije je krovna organizacija študentov v Sloveniji, v sklopu katere delujejo različne organizacijske oblike.