Ostale štipendije

 

Sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti

Programi so namenjeni sofinanciranju znanstveno raziskovalne mobilnosti oziroma usposabljanju raziskovalcev v tujini ter tudi za znanstveno raziskovanje tujcev v Sloveniji.  V okviru »Programa Fulbright« lahko sredstva pridobijo državljani Slovenije za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA ter državljani ZDA za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji.  V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje podoktorskega študija na EUI« lahko sredstva pridobi fizična oseba za podoktorsko raziskovanje na European University Institute.

 

Občinske štipendije

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem. Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

Štipendije državnih organov

Nekatera ministrstva razpisujejo štipendije na področjih, za katera so pristojna, oziroma za potrebe kadrovanja v posameznem državnem organu (v nadaljnjem besedilu: kadrovske štipendije).

Več informacij o aktualnih štipendijah je na voljo na spletni strani posameznega ministrstva oziroma na spletni strani Ministrstva za javno upravo (MJU). Kadrovske štipendije objavlja tudi Slovenska vojska (SV), kjer so štipendije razpisane glede na potrebne profile v Slovenski vojski. Ministrstvo za kulturo (MK) vsako leto podeljuje štipendijo za izobraževanje v tujini na področju umetnosti in kulture. Razpis je običajno objavljen aprila na spletni strani ministrstva.

 

Štipendije nepridobitnih organizacij

Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Npr.:

 • Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Štipendije so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani ustanove.

 • Fundacija Parus

Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za študij na uglednih svetovnih univerzah. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 • Fundacija Leona Štuklja

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)

Štipendije so namenjene nadarjenim študentom in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 • AS Fundacija

Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na njihovi spletni strani.

 • Likarjev sklad

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM). Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani Likarjevega sklada.

 • Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Štipendije so namenjene študentom, ki so redno vpisani ali pa se nameravajo vpisati na 1., 2. ali 3. stopnjo Univerze na Primorskem. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.

 • Fundacija Marof

Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

 

Štipendije tujih ustanov

Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki podeljuje štipendije. Nekatere od pogostejših možnosti so:

 • Štipendije izobraževalnih ustanov v tujini in z njimi povezanih raziskovalnih inštitutov. Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh izobraževalnih ustanov, v iskalnikih študijskih programov ali na portalih, kot je npr. portal štipendij v Evropi.
 • štipendije tujih vlad. Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh tujih predstavništev v Republiki Sloveniji. Seznam tujih predstavništev je dostopen na spletni strani uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala.
 • Štipendije drugih javnih ustanov. Tovrstne ustanove, ki nudijo štipendije, so npr. SAAS na Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Informacije praviloma najdete na spletnih straneh, kjer so vam na voljo osnovne informacije o samem študiju v državi, v kateri želite študirati.

 

Štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

 • Fundacija Rochus in Beatrice Mummert. Štipendije so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.
 • Fundacija Bogliasco. Štipendije so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.
 • itd.

 

 

Zadnja posodobitev: oktober 2020.