Mobilnost

 

Če se odločate za študij, prakso ali druge oblike mobilnosti v tujino, si vzemite dovolj časa za pripravo. Pomembno je, da pravočasno zberete vse pomembne informacije iz preverjenih virov. Upoštevajte lastne želje in zmožnosti (jezikovne, finančne …). V nadaljevanju predstavljamo nekaj informacij o pozameznih tipih mobilnosti. Več informacij pa najdete tudi na spletnih straneh:

Erasmus+

Najbolj prepoznana je gotovo mobilnost preko programa Erasmus+. Erasmus+, za obdobje 2014–2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov. Program spodbuja projekte mobilnosti za študente in osebje.

Več…

 

CEEPUS

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami (Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija) ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

Več…

Bilateralni sporazumi

Poleg bolj znanega programa Evropske unije za izmenjavo študentov Erasmus+, regionalno orientiranega programa CEEPUS in ostalih štipendijskih shem, imajo slovenski študentje možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij.Vlada Republike Slovenije tako:

  • ima z različnimi državami sveta podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju tudi na področju štipendiranja in študijskih izmenjav.
  • na podlagi bilateralnih sporazumov vsako leto objavi obvestilo namenjeno tujim nacionalnih organom o določeni kvoti štipendij za tuje študente za določeno obdobje izmenjave v Sloveniji.

Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete neposredno na institucijo, ki štipendije razpisuje. Jezik razpisne dokumentacije je navadno angleščina.

Nekatere univerze oz. samostojni zavodi sodelujejo tudi v drugih programih mobilnosti z izbranimi državami oz. regijami. Za specifične programe,  možnosti in pogoje za mobilnosti, se obrnite na vaš visokošolski zavod.

 

Poletne šole

Poletne šole se odvijajo v času počitnic in trajajo nekaj tednov. Namenjene so poglabljanju znanj ali seznanitvi z določeno temo. Poletne šole po navadi organizirajo univerze, fakultete ali pa študentske organizacije. Z udeležbo na poletni šoli lahko pridobite različna znanja in si razširite obzorje v tuji državi ali pa doma. Lahko pa pridobite tudi kreditne točke (ECTS), ki se vam upoštevajo na vaši matični fakulteti – dobro je, da se o možnostih priznavanja vnaprej dogovorite.

 

Povzeto po spletni strani CMEPIUS.

Zadnja posodobitev: oktober 2019