Subvencioniran prevoz

 

Dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih imajo pod pogoji, ki so določeni v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec.

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.

 

Polletne in letne subvencionirane vozovnice

Upravičenci imajo možnost nakupa polletne in letne subvencionirane vozovnice:

 •  za dijake je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
 •  za študente je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).

 

Kdo so upravičenci?

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
 •  udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
 •  študenta,
 • in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
  • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru kršitve vrne neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

Med krajem stalnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem (študentski dom, pri zasebniku) pripada upravičencu izključno vozovnica za 10 voženj na mesec (kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice).

 

Kako do subvencionirane vozovnice?

V šolskem/študijskem letu 2017/2018 se je uvedla storitev e-vloge, ki je upravičencem omogočila, da oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

Oddaja vloge preko spleta in osebna oddaja vloge za študente za novo študijsko leto 2018/2019 bo možna od petka, 21. 9. 2018.

 

Pridobitev enotne vozovnice IJPP:

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem. Možna je tudi uporaba digitalnega potrdila nlb, postar-ca in halcom.

2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je objavljena na portalu eUprava, povezava na vlogo pa je tudi na spletni strani MzI, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov.

V e-vlogo vpišeš razdaljo med bivališčem in lokacijo izobraževanja ter izbereš najbližje oziroma najprimernejše vstopno in izstopno postajališče. Podatki o tebi, tvojem naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa, na katerega si vpisan, in podatki o statusu se bodo avtomatsko prenesli iz uradnih evidenc.

3. V predal Moja eUprava boš prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro vloge, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri izvajalcu subvencioniranih prevozov, ki omogoča spletno plačilo:

(ne glede na to, kateri prevoznik izvaja prevoz na relaciji, ki jo boste uporabljali, opravite spletni nakup vozovnice).

Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.
Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov.

 

Še vedno pa je možen tudi nakup vozovnice neposredno na prodajnih mestih:

 

Več informacij o subvencioniranih prevozih za študente najdete na:

 

Integriran javni potniški promet

Ministrstvo za infrastrukturo je s 1.9.2016 uvedlo enotno elektronsko vozovnico za medkrajevni in mestni javni potniški promet v Sloveniji. Subvencionirana vozovnica se upravičencu izda kot subvencionirana vozovnica IJPP v obliki elektronske vozovnice IJPP na brezstični čip kartici IJPP.

Potnik subvencionirano vozovnico IJPP uporablja kot enotno vozovnico IJPP, ki mu na geografskem območju veljavnosti (relaciji, coni) omogoča:

 • uporabo različnih vrst prevoza (vlak/avtobus) in
 • prestopanje na vozna sredstva različnih prevoznikov.

Potnik lahko subvencionirano vozovnico IJPP torej uporablja na vseh avtobusih, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem linijskem cestnem prometu, na vlakih, ki so označeni kot regionalni vlak ali potniški vlak  ter v tistih mestnih prometih, ki so vključeni v sistem IJPP.

Za ostale mestne promete (Kranj, Novo mesto, Koper, Jesenice in Murska Sobota) lahko upravičenec pridobi subvencionirano vozovnico, ki velja le na avtobusih, ki izvajajo posamezni mestni promet.

 

Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu

MESEČNA VOZOVNICA POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICE ŠTUDENTI- 4 MESECE DIJAKI -5 MESECEV ŠTUDENTI- 9 MESECEV DIJAKI-10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec 20 € 70 € 87,5 € 135 € 150 €
1 RAZRED: do 60 km 25 € 90 € 112,5 € 180 € 200 €
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km 35 € 130 € 162,5 € 270 € 300 €
3 RAZRED: več kot 90 km 55 € 210 € 262,5 € 450 € 500 €

 

Doplačila za mestni promet (kombinirana vozovnica)

 

 

POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMET MESEČNA VOZOVNICA ŠTUDENTI- 4 MESECE DIJAKI -5 MESECEV ŠTUDENTI – 9 MESECEV DIJAKI – 10 MESECEV
Ljubljana 10 € 40 € 50 € 90 € 100 €
Maribor 5 € 20 € 25 € 45 € 50 €
Jesenice 15 € 60 € 75 € 135 € 150 €

 

Cene mesečnih vozovnic samo v mestnem prometu

Mestni promet/vozovnica mesečna vozovnica polletna vozovnica (4 meseci) polletna vozovnica (5 mesecev) letna  vozovnica (9 mesecev) letna vozovnica (10 mesecev)
Ljubljana – cona 1 20 € 40 € 50 € 90 € 100 €
Ljubljana – cona 2 in 3 25 € 100 € 125 € 225 € 250 €
Maribor 16 € 62 € 78 € 140 € 156 €
Jesenice 25 € 100 € 125 € 225 € 250 €
Kranj, Novo mesto, Koper 5 € 20 € 25 € 45 € 50 €