Priloga k diplomi

 

Priloga k diplomi je:

  • sestavni del diplome, ki vključuje informacijo o visokošolskem sistemu in uspešnosti študenta (ocene) ter poenoten opis narave, stopnje, vsebine in status študijskega programa,
  • javna listina, ki vsebuje natančne informacije o izobrazbi in dosežkih posameznika,
  • dokument, ki lajša postopek priznavanja izobraževanja v drugih državah,
  • od leta 2000 obvezna za višješolske programe, od leta 2004 pa tudi za višješolske.

Do tega dokumenta so v Republiki Sloveniji po zakonu brezplačno upravičeni vsi študenti, ki so študij zaključili po letu 2000 (visokošolsko izobraževanje) oziroma 2004 (višješolsko izobraževanje), in sicer v  slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije.

 

Zadnja posodobitev: januar 2021.