Študij

 

Študij je temeljna dejavnost vsakega študenta, zato je prav, da se s potekom študija, svojih pravicah in dolžnostih vsaj osnovno seznani. Nekaj informacij ponujamo na naših podstraneh, dostopne pa so tudi na številnih študentskih spletnih straneh, domačih straneh visokošolskih zavodov in številnih forumih, kjer lahko izkušnje delite s kolegi, a previdno: informacije s forumov niso vedno preverjene in zanesljive, zato jih raje preverite pri uradnih virih.

 

Redni študij: je najpogostejša oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na fakulteti) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij na 1. in 2. stopnji je na javnih zavodih brezplačen. Ob vpisu na zasebni zavod pa se je dobro seznaniti s tem, ali je izbrani program koncesioniran, saj je v nasprotnem primeru tudi redni študij plačljiv.

Izredni študij: je praviloma namenjen vsem, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih in vikendih. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina. Višina šolnine je določena s cenikom zavoda in je odvisna od posameznega študijskega programa, zato so razlike med šolninami lahko tudi zelo velike.