Pokojninska doba

 

Osnova za izračun pokojninske dobe so plačila oz. prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za celotno preteklo leto). Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS.

Dijakom in študentom se tako prizna po 1 mesec pokojninske dobe za doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.  Vendar smo sedaj v prehodnem obdobju in se v letu 2016 prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 56 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, nato pa se vsako leto, dokler ne doseže 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, znesek zvišuje za dve odstotni točki, tako da v letu 2017 znaša 58 % povprečne mesečne plače.

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska – zneska na napotnici.

Za informativni izračun preračunavanja pokojninske dobe klikni na informativni izračun.

 

Primer izračuna

Povprečna mesečna plača v letu 2016 je znašala 1584,66 evrov, 56% od te plače znaša 887,41 evra. Torej bi si študent (glede na te podatke), prislužil po 1 mesec pokojninske dobe za vsakih prejetih 887,41 evra.

Če bi študent v celotnem letu 2016 zaslužil npr. 2000 evrov, bi s tem pridobil pribl.  2,254 meseca oz. 2 meseca in 8 dni pokojninske dobe.

Pri navedenem pa je potrebno opozoriti, da se za eno koledarsko leto posamezniku lahko prizna le 12 mesecev pokojninske dobe, vsa preplačila pa se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove (višina pokojnine).

 

Izpis o trajanju pokojninske dobe

Izpis lahko študenti dobijo na na območni enoti ZPIZ-a (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), preko izpolnjene vloge. Glej dodatno pojasnilo s strani ZPIZ.

Ker je izračun pokojninske dobe vezan na letni zaslužek in višino povprečne plače, ki jo SURS izračuna za preteklo leto (po navadi v mesecu februarju), so posameznikovi podatki o pridobljeni pokojninski dobi dostopni in vidni komaj pomladi za preteklo leto.

 

 

Zadnja posodobitev: julij 2017.