Vrednote

Pri svojem delu in prizadevanjih sledimo naslednjim vrednotam:

  • kakovost in dostopnost izobraževanja
  • enakopravnost
  • socialna pravičnost
  • sodelovanje
  • znanje
  • kritičnost
  • strokovnost
  • politična neodvisnost
  • transparentnost