Razsodišče

Je neodvisen in samostojen organ, ki na drugi stopnji preverja in odloča o skladnosti poslovanja, delovanja in aktov ŠOS in njenih organizacijskih oblik. Predsednik Razsodišča je izvoljen s dvotretjinsko večino članov Razsodišča ŠOS izmed tretjih oseb na podlagi javnega poziva k prijavi za predsednika Razsodišča.

Člani Razsodišča ŠOS:

  • Boštjan Koritnik, predsednik
  • Uršika Holišek
  • Liza Kožar
  • Amadej Jelen
  • Manca Hotko
  • Vid Pajer
  • Živa Waldhütter
  • Hana Šušteršič
  • Marcel Vodenik

Kontakt: info@studentska-org.si

 

Zadnja posodobitev: oktober 2022