Odbori

Predsedstvo ŠOS ima zaradi lažje organizacije in delitve dela štiri stalne odbore.