Poslanstvo

Poslanstvo ŠOS je zastopanje interesov vseh študentk in študentov v Republiki Sloveniji. ŠOS s svojim delovanjem  skrbi za uresničevanje študentskih študijskih in socialnih pravic, z osrednjim ciljem zagotavljanja kakovostnega in vsem enako dostopnega študija. ŠOS se opredeljuje tudi do drugih strokovnih in družbeno političnih vprašanj, ki se dotikajo študentov in mladih na splošno, tako na lokalni kot na nacionalni ravni.