Predsednik

 

 

Klemen Peran je rojen leta 1995 in prihaja iz Maribora. Že od rane mladosti ga zanima zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenov se že vrsto let vključuje v mladinske organizacije. V osnovni šoli je bil izvoljen za predsednika nacionalnega otroškega parlamenta, v srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor, kasneje v Dijaški organizaciji Slovenije, kateri je tudi predsedoval. Sodeloval je v številnih dijaških projektih, skozi celotno srednjo šolo je bil tudi aktivni prostovoljec pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani prvič izvolili za predsednika, funkcijo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS. Kot predstavnik ŠOU v Ljubljani je bil v tem času tudi član predsedstva ŠOS, član Sveta Vlade RS za mladino, član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja itd.

Kot predsednik ŠOS se bo še naprej zavzemal, da ŠOS ostane nacionalno stičišče študentskega predstavništva v Sloveniji. Meni, da je glavna naloga ŠOS spremljati in braniti položaj študentk in študentov na izobraževalnem, socialnem, zdravstvenem in drugih področjih. ŠOS mora biti zato v prvi vrsti borbe za študentske pravice, pri tem pa delovati transparentno, demokratično in avtonomno. Želi nadgrajevati kakovost delovanja, hkrati pa se zoperstaviti težnjam, da se ŠOS in njene organizacijske oblike podredijo volji državne oblasti.

Ob izvolitvi je v svoj program zapisal, da želi pri vsebinskih usmeritvah slediti aktualnemu študentskemu memorandumu, ki ga je 2017 sprejela skupščina ŠOS, pri tem pa kot prvi med enakimi delovati usklajeno in kompromisno tudi znotraj predsedstva ŠOS. Na področju visokega šolstva bo poudarek na zagotavljanju kakovosti in transparentnosti, predvsem v luči prihajajočega ZVIS. Socialno področje je trenutno najbolj problematično, saj država ne zagotavlja dovolj socialnih transferjev, ki bi študentom omogočili enak dostop do študija. Štipendije so prenizke in neprimerno urejene (predvsem Zoisove), občutno premalo je subvencioniranih nastanitev, cene subvencionirane prehrane rastejo itd. Zato bo potrebno najprej prepričati odločevalce, da zagotovijo potrebna proračunska sredstva in pri vedno aktualni “skrbi za mlade” preidejo od besed k dejanjem.

Klemen Peran, predsednik ŠOS:“Študenti moramo zagovarjati in nenehno braniti pravico do kakovostnega, javnega in vsem dostopnega študija, se enakopravno vključevati v akademsko skupnost ter varovati in širiti pravice do socialnih transferjev, ki nam sploh omogočajo študij. To lahko udejanjimo samo, če smo avtonomni, enotni in povezani. Študentke in študenti od nas pričakujejo tudi aktivno in pokončno ukrepanje na vseh teh področjih. Skupnost študentov želim voditi tudi v skladu z načelom –  nič o študentih brez študentov oz. nič o študentih brez ŠOS.”