Predsednik

Andrej Pirjevec je rojen leta 1998 in prihaja iz Kopra. Za pravice sovrstnikov se zavzema že od svojih dijaških let, ko je deloval v dijaški skupnosti Gimnazije Koper ter v obalni dijaški skupnosti, prav tako pa bil član sveta zavoda Gimnazije Koper. V študentskem obdobju je deloval kot član predsedstva ŠOS ter v Medgeneracijski koaliciji Slovenije (MeKOS), od leta 2020 pa je tudi član sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Ob izvolitvi je dejal, da se zaveda dejstva, da je ŠOS izrazito heterogena organizacija, saj predstavlja 54 organizacijskih oblik iz različnih geografskih delov  države in različnih socialno-ekonomskih okolij, zaradi česar težav ni mogoče naslavljati enoznačno. Prav zato bo stremel k temu, da bo ŠOS v prihodnosti lahko deloval enotno, se znal postaviti naproti odločevalcem in doseči svoje cilje. Poudaril je pomen konstruktivnega in složnega sodelovanja z veliko mero spoštovanja do vsake organizacijske oblike in do vsakega izmed študentov s ciljem prerasti vse delitve in končni skupni nastopimo – da v vsej različnosti, ki organizacijo dela posebno in unikatno, najde skupno rdečo nit v iskanju boljšega jutri za organiziranje in posledično vse študentke in študente. Predsednik mora tu delovati povsem odprto, konstruktivno, povezovalno in – kar je bistveno – za vse. Ob tem je poudaril, da je izredno vesel, da je kandidiral s podporo predsedstev vseh treh študentskih organizacij univerz in upravnega odbora zveze klubov.

Prav tako meni, da je skrajni čas, da študentje v okviru ŠOS strnemo svoje vrste in pokažemo javnosti in politiki, česa vse smo zmožni, ko enkrat stopimo skupaj. Jasno je potrebno povedati, da študenti ne želimo politike, ki pozablja na mlade, politike, ki razpravlja o študentih brez študentov in sistema, v katerem moramo študentje delati, da lahko študiramo. Nezaslišano je, da imamo zastarele študentske domove, ko pa sami vplačujemo v to blagajno prek študentskega dela. Neprimerno je tudi, da imamo neurejen oz. šibek javni prevoz, za katerega plačujemo, prenizke subvencije za študentsko prehrano in še bi lahko našteval. Ob vseh prizadevanjih pa ne smemo pozabiti na to, da želimo javno, dostopno, kvalitetno in brezplačno visokošolsko izobraževanje, ki nikoli ne bo privilegij bogatih. Za to se je vredno boriti skupaj.

Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS“Za študentskim organiziranjem je težko obdobje, si je pa potrebno priznati, da bo naslednje leto prav tako polno različnih izzivov. Velika večina naslednjega mandata bo zagotovo v luči truda za izboljšanje položaja študentov, ki ga je močno zamajala COVID kriza. Pričakovali smo, da nam bo vlada slej ko prej prisluhnila in nas slišala, a temu žal ni bilo tako – vsaj ne v obsegu, v kakršnem smo si tega želeli. Zaradi nesorazmernih in nezadostnih ukrepov naših odločevalcev se je marsikateri študent znašel v socialni stiski, s čimer kot predstavniki študentov nikakor ne moremo biti zadovoljni. Zato se borba na tem področju nadaljuje, naslednji meseci pa bodo ključni. ”