Vizija

ŠOS bo enakopraven socialni partner pri vseh vprašanjih, ki urejajo položaj in ščitijo interese študentov v Republiki Sloveniji.