Predsedstvo

Predsedstvo ŠOS je izvršilni organ ŠOS in ga skladno z 31. členom Študentske ustave sestavljajo:

  • Predsednik ŠOS,
  • predsedniki izvršnih organov študentskih organizacij javnih univerz,
  • predsednik Sveta ŠOLS,
  • predsednik Zbora samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (trenutno ni konstituiran),
  • po en predstavnik Sveta ŠOLS in posameznega sestavnega dela Zbora ŠOS, ki ga imenuje najvišji predstavniški organ tega sestavnega dela.

Predsedstvo ŠOS zastopa in upravlja ŠOS. Skupščini ŠOS predlaga v sprejem letni finančni načrt in poročilo ter v imenovanje Generalnega sekretarja in Predsednika ŠOS. Predsedstvo ŠOS izmed sebe imenuje Predsednike stalnih odborov ŠOS.

 

Člani Predsedstva ŠOS:

 
Marike Grubar,
predsednica ŠOS
Klemen Petek,
predsednik ŠOU v Ljubljani
David Bohar,
predsednik ŠOU v Mariboru
  
Jure Ciglar,
predsednik ŠOU na Primorskem
Lucija Sevšek,
predsednica Sveta ŠOLS
Rasim Ćehić, ŠOU v Ljubljani,
predsednik Odbora za visoko šolstvo in izobraževanje ŠOS
 
Amadeja Mlinar, ŠOUM,
predsednica Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOS
Peter Milivojević, ŠOUP,
predsednik Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti ŠOS
Amanda Teršar, Svet ŠOLS,
predsednica Odbora za mednarodno sodelovanje ŠOS

 

Sekretarka ŠOS: Inja Jankovič