Predsedstvo

Predsedstvo ŠOS je izvršilni organ ŠOS in ga skladno z 31. členom Študentske ustave sestavljajo:

  • Predsednik ŠOS,
  • predsedniki izvršnih organov študentskih organizacij javnih univerz,
  • predsednik Sveta ŠOLS,
  • predsednik Zbora samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (trenutno ni konstituiran),
  • po en predstavnik Sveta ŠOLS in posameznega sestavnega dela Zbora ŠOS, ki ga imenuje najvišji predstavniški organ tega sestavnega dela.

Predsedstvo ŠOS zastopa in upravlja ŠOS. Skupščini ŠOS predlaga v sprejem letni finančni načrt in poročilo ter v imenovanje Generalnega sekretarja in Predsednika ŠOS. Predsedstvo ŠOS izmed sebe imenuje Predsednike stalnih odborov ŠOS.

 

Člani Predsedstva ŠOS:

Klemen Peran,
predsednik ŠOS
Mubina Vrtagić,
predsednica ŠOU v Ljubljani
Žiga Pirš,
predsednik ŠOU v Mariboru
  
Jure Ciglar,
predsednik ŠOU na Primorskem
Nina Plank,
predsednica Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS
Kristjan Kos, ŠOU-LJ,
predsednik Odbora za visoko šolstvo in izobraževanje ŠOS
 
Tina Smonkar, ŠOUM,
predsednik Odbora za socialna in zdravstvena vprašanja ŠOS
Andrej Pirjevec, ŠOUP,
predsednik Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti ŠOS
Miha Zupančič, ŠOLS,
predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje ŠOS

 

Sekretarka ŠOS: Sara Gamberger