Generalni sekretar

Generalni sekretar ŠOS (GS ŠOS)  je zastopnik ter predstavnik ŠOS. Organizira in vodi poslovanje ŠOS, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela ŠOS. ŠOS zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti ŠOS. Imenuje in razrešuje ga Skupščina ŠOS na predlog Predsedstva ŠOS za mandatno obdobje 2 leti.

Generalni sekretar ŠOS je Rok Petrič.

Kontakt: rok.petric@studentska-org.si

Zadnja posodobitev: februar 2022