Razpisi

Na podlagi 38. člena Študentske Ustave (ŠU-4) Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), 3., 7. in 9. členom Pravilnika o ustanavljanju novih organizacijskih oblik ŠOS 1 (26.4.2023 in 23.5.2023), Nadzorna komisija ŠOS (NK ŠOS) s sklepom izdaja:

Razpis volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije MLC – Fakultete za management in pravo Ljubljana, Ljubljana (ŠOMLC).

Kandidacijska lista za volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije MLC – Fakultete za management in pravo Ljubljana, Ljubljana (ŠOMLC) je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Fakultete za management in pravo (MLC) pa je na voljo tu.

 

NK ŠOS prav tako izdaja Razpis volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica (ŠONU).

Kandidacijska lista za volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica (ŠONU) je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Kranj je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Ljubljana je na voljo tu.