Razpisi

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije objavlja naslednji

 

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNICO/PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

 

Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

Pogoji za predsednico/predsednika Študentske organizacije Slovenije so:

  • status študentke oziroma študenta;
  • kandidat(-ka) ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
  • originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2022/23;
  • program dela predsednice oziroma predsednika v mandatnem obdobju 2023/2024.

Funkcija predsednice oziroma predsednika ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta.

Kandidature morajo biti poslane najkasneje do petka, 27. 1. 2023, po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.