Skupščina

Je najvišje predstavniško telo študentov v Študentski organizaciji Slovenije, sestavljajo pa jo študentski zbori študentskih organizacij univerz (zbori ŠOU) ter Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Sprejema Študentsko ustavo ter druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja izvajanja nadzora nad volitvami in finančnim poslovanjem organov ŠOS ter organizacijskih oblik; voli, imenuje in razrešuje člane organov ŠOS v skladu z akti ter opravlja druge naloge, določene s Študentsko ustavo.

Skupščino ŠOS sestavljajo:

 

Zadnja posodobitev: januar 2019