Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor skrbi za vpetost slovenskega študentskega organiziranja v Evropsko študentsko unijo (European Student Union – ESU) ter za regionalno sodelovanje s študentskimi organizacijami predvsem s področja Balkana. Pri delu ostalih odborov pomaga z zagotavljanjem stikov s tujimi sorodnimi organizacijami in skrbi za pretok informacij med mejami.

Člani odbora:

  • Amanda Teršar, predsednica
  • Gregor Jerebic, ŠOU v Ljubljani
  • Ivona Popović, ŠOUM
  • Dimitar Miloshev, ŠOUP
  • Maja Kalin, Svet ŠOLS

Kontakt: amanda.tersar@studentska-org.si