Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor skrbi za vpetost slovenskega študentskega organiziranja v Evropsko študentsko unijo (European Student Union – ESU) ter za regionalno sodelovanje s študentskimi organizacijami predvsem s področja Balkana. Pri delu ostalih odborov pomaga z zagotavljanjem stikov s tujimi sorodnimi organizacijami in skrbi za pretok informacij med mejami.

Člani odbora:

  • Miha Zupančič, predsednik
  • Mitja Zorič, ŠOU v Ljubljani
  • Klemen Zapečnik, ŠOUM
  • Vitjan Robi Božan, ŠOUP
  • Maruša Turnšek, Svet ŠOLS

Kontakt: miha.zupancic@studentska-org.si