Nadzorna komisija

Nadzorna komisija ŠOS (NK ŠOS) je pristojna za prvostopenjski nadzor nad poslovanjem, delovanjem in skladnostjo splošnih pravnih aktov predstavniških organov in organov ŠOS ter organizacijskih oblik ŠOS (OO ŠOS). Preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja organov ŠOS ter odgovornosti organov ŠOS in OO ŠOS v skladu z akti ŠOS. Z dvotretjinsko večino lahko zahteva sklic Skupščine ŠOS. Izvaja nadzor nad volitvami v organe OO ŠOS v skladu z določili Študentske ustave in drugih aktov ŠOS ter izvaja naloge po Študentski ustavi in drugih aktih ŠOS v postopku ustanavljanja OO ŠOS.

Člani NK ŠOS:

  • Nina Bjelica, predsednica
  • Ajda Habjanič
  • Alen Kočar
  • Beluar Nasufi
  • Simon Fridl
  • Klemen Franjčič
  • Sandra Verdev
  • Valentina Strašek

Kontakt: nksos@studentska-org.si

Zadnja posodobitev: november 2022