Splošno

31. Skupščina ŠOS

VABILO   Na podlagi 21. člena Študentske ustave (ŠU-3)(Uradni list RS, št. 32/15) in 7. člena Poslovnika Skupščine Študentske organizacije…