Podpora ŠOS stavki v visokem šolstvu

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira nadaljevanje stavke v visokem šolstvu, ki jo je napovedal Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) in se strinja z zahtevami sindikata po ureditvi delovnih pogojev in odpravi plačnih krivic.

Izobraževanje na ŠOS prepoznavamo kot jedrno družbeno institucijo. Gre za enega izmed izmed temeljnih stebrov moderne civilizacije, ki igra osrednjo vlogo v družbenem in ekonomskem razvoju, demokratičnem opolnomočenju in razvoju splošne dobrobiti družbe. 

Tudi zato smo na ŠOS prepričani, da je nujni pogoj za reševanje in ureditev nastale situacije odprt dialog. Želimo si, da bi tudi na tak način vsi ključni akterji prispevali k urejanju predpogojev, ki omogočajo ohranitev kakovostnega visokega šolstva. 

Na ŠOS temeljno vlogo univerze pripisujemo njenemu pedagoškemu poslanstvu, katerega kakovost je v največji meri odvisna prav od zaposlenih v visokem šolstvu. Delo v izobraževanju, še posebej na terciarni ravni, mora biti cenjeno in temu primerno tudi ovrednoteno. Visokošolski zavodi se morajo truditi k temu, da za raziskovanje in poučevanje privabijo najboljši kader, kar ga je na voljo; zato mora biti njihovo delo primerno ovrednoteno.

Nujno je potrebno urediti delovne pogoje vseh zaposlenih na način, da bodo ti primerni za opravljanje tako pomembnega poslanstva, kot je poučevanje. Le z normalnim odnosom Vlade RS, kot predstavnika delodajalca,  in ukrepi, usmerjenimi v ustrezno vrednotenje pedagoškega dela, bomo mladi pridobili največjo mero znanja in kompetenc, ki nam jih lahko predajo naši profesorji.

Želimo si, da Vlada RS stavkovne zahteve naslovi v najkrajšem možnem času, saj je stavka napovedana v času, ki je prav za študente najbolj občutljivo, saj nas čaka izpitno obdobje. Kljub temu, da se zavedamo, v kakšnem položaju so visokošolski profesorji in jih podpiramo v njihovih prizadevanjih, verjamemo, da v boju za svoje pravice ne bodo otežili položaja študentov pri opravljanju študijskih obveznosti in da bodo, tudi z našo podporo, uspešno dosegli ureditev svojega položaja.