V novo leto z novimi ponudniki ter novimi cenami doplačil

Ljubljana, 3. 1. 2023 – S 1. januarjem je v sistemu subvencionirane študentske prehrane (SŠP) prišlo do nekaterih sprememb, med drugim tudi se, zaradi dviga maksimalne vrednosti obroka ter višine subvencije, spreminjajo cene obrokov. V sistem je vstopilo nekaj novih ponudnikov, prav tako pa nekateri ponudniki s 1. januarjem več ne nudijo študentske prehrane.

Zaradi naraščajočih cen živil in stroškov dela ter ob nespremenjeni vrednosti obroka SŠP je v preteklih letih drastično upadlo število ponudnikov prehrane (2012: 743, 2022: 311). Za občutek; med letoma 2015 in 2022 so se po podatkih SURS hrana in brezalkoholne pijače podražile za 34,48 odstotka. Dvig cen obrokov smo zato na ŠOS pričakovali, ob tem pa želeli ponudnike spodbuditi, da s v sistem vključijo oziroma v njem ostanejo. 

Glede na rast stroškov in vse manjšega števila ponudnikov SŠP, smo se namreč na ŠOS prvič, odkar v Sloveniji obstaja sistem SŠP, strinjali z dvigom maksimalne vrednosti obroka s 7 na 9 EUR. Še pred tem pa smo v ZUPŠ-1 predlagali in dosegli dvig subvencije obroka na 3,5 EUR.

Dvig vrednosti obroka je tako, zato da subvencionirana študentska prehrana sploh obstane, prerazporejen med dvig subvencije in dvig doplačila študentov. Poudarjamo pa, da višino vrednosti obroka v prijavi na razpis določijo ponudniki gostinskih storitev, ki morajo z vrednostjo seveda pokriti stroške priprave obroka.

Po podatkih, s katerimi razpolagamo na ŠOS, se povprečna vrednost obroka s 1. januarjem zvišuje za 1,76 EUR, zaradi hkratnega dviga subvencije pa bodo študenti za posamezni obrok povprečno odšteli 1,08 EUR več.

Ob tem opozarjamo, da se bo, skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, s 1. marcem subvencija ponovno dvignila za predvidoma 10 odstotkov, torej za 36 centov.

Glede na navedeno na ŠOS kot mogočo rešitev nastale situacije vidimo v izrednem zvišanju subvencije za študentsko prehrano, podobno kot to velja za izredno uskladitev pokojnin oziroma napovedano izredno uskladitev minimalne plače.

Vabimo vas, da si pogledate osvežen seznam ponudnikov in njihove ponudbe pod zavihkom Imenik lokalov.