ASEF Speaker Series: prof. dr. Tomaž Deželan

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v okviru ASEF Speaker Series organizira novo poljudnoznanstveno predavanje. Tokrat bo predaval prof. dr. Tomaž Deželan, in sicer na temo “Kako mlade spraviti na volitve? Izzivi participacije mladih”.

Predavanje bo potekalo v hibridni izvedbi, in sicer v Prešernovi dvorani na SAZU (Novi trg 4, 1000 Ljubljana) in prek Zoom povezave. Na predavanje se lahko prijavite do 18. maja do 18. ure. Ob prijavi izberite vrsto udeležbe (v živo ali online). Vsi prijavljeni udeleženci bodo pred dogodkom prejeli povezavo Zoom na svoj elektronski naslov.

PRIJAVA NA DOGODEK

TEMA PREDAVANJA

Volilna udeležba – ena najpomembnejših oblik politične participacije – se od petdesetih let prejšnjega stoletja zmanjšuje, kar predstavlja velik izziv za demokracije po vsem svetu. Različne študije vztrajno kažejo zaskrbljujoče nizko volilno udeležbo mladih na različnih ravneh ter v različnih regijah in državah. Študije, ki se posebej osredotočajo na Evropsko unijo (EU), razkrivajo šokantno stanje volilne abstinence v državah članicah EU, zlasti med najmlajšimi kohortami volilnih upravičencev, kjer je je abstinenca na evropskih volitvah tudi več kot 70 odstotna. Poleg tega se je vrzel med mladimi in starejšimi volivci v demokratičnem svetu močno povečala, kar kaže na problem nizke politične participacije mladih ne le na volitvah, temveč tudi v institucionalni politiki nasploh. Študije kažejo, da se mladi danes manj participirajo v institucionalni politiki ne le v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, temveč tudi v primerjavi s kohortami mladih iz preteklosti, kar dejansko zahteva takojšnje ukrepanje. Vabljeno predavanje bo naslovilo vzroke, predvsem pa možne načine naslavljanja izpostavljenega problema.

O PREDAVATELJU

Prof. dr. Tomaž Deželan je redni profesor na Fakulteti za družbene vede in raziskovalec na Centru za politološke raziskave (CPR). Deloval je kot pridruženi raziskovalec na University of Edinburgh, School of Law. Je tudi raziskovalni partner slovenske Nacionalne agencije Erasmus+ Mladi v akciji (član skupine RAY) ter politični svetovalec za politično participacijo mladih Organizacije za varnost in Sodelovanje v Evropi (OVSE), Evropskega mladinskega foruma (EYF) in Mednarodne organizacije IDEA. Raziskovalno se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično participacijo, kohezijo poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki.

ASEF

ASEF povezuje znanstvenike in akademike po celem svetu. Več informacij najdete na: https://www.asef.net. Program sofinancirata Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urad Republike Slovenije za mladino.