Poziv fakultetam in študentskim domovom k pomoči prizadetim študentom

Ljubljana, 8. avgust 2023 – Študentska organizacija Slovenije poziva višje strokovne šole in visokošolske zavode ter študentske domove, da študentkam in študentom, ki so bili najbolj prizadeti v katastrofalnih poplavah, v prihajajočih tednih in mesecih pomagajo pri prilagojenem študiju in bivanju.

Mnogi študenti v teh dneh prostovoljno pomagajo pri odpravi posledic katastrofalnih poplav, ki so Slovenijo prizadele konec preteklega tedna. Žal je med njimi nemalo tudi takšnih, ki so bili sami prizadeti, mnogi so ostali brez strehe nad glavo, trenutno pa njihove misli in trud niso usmerjeni na študij.

Zato pozivamo vse višje strokovne šole in visokošolske zavode, da študentom, ki jih je povodenj najbolj prizadela, omogočijo prilagojeno opravljanje študijskih obveznosti vsaj v prihajajočem jesenskem izpitnem obdobju ali pa jim izjemoma omogočijo prehod v višji letnik pod manj strogimi pogoji kot sicer.

Prav tako pozivamo dijaške in študentske domove v izobraževalnih središčih, da tem študentkam in študentom prednostno omogočijo bivanje v študentskih domovih, dijakom pa v dijaških domovih. Če je mogoče, naj dijake in študente v domove vselijo nemudoma, še pred začetkom šolskega ali študijskega leta, saj se je bivalna stiska zanje že pričela in zahteva takojšnje ukrepanje.

Pristojna ministrstva, predvsem Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa ob tem pozivamo, da takoj zagotovi ustrezno zakonodajno podlago, v kolikor bi višje strokovne šole, visokošolski zavodi ali dijaški in študentski domovi ugotovili, da v okviru lastnih pristojnosti ustreznih sprememb ne bi mogli uveljaviti.