ESU podpira prizadevanja ŠOS za ohranitev sistema subvencionirane prehrane in avtonomije študentskih organizacij

Tbilisi, 11. maj 2023 – Nacionalne študentske unije, članice Evropske študentske unije (ESU) so na 84. konferenci, na pobudo ŠOS, soglasno potrdile dve resoluciji.

S prvo resolucijo članice unije in ESU podpirajo prizadevanja ŠOS za ohranitev obstoječega sistema subvencionirane študentske prehrane v Sloveniji. Uvedba javnih menz bi v slovenskem okolju pomenila korak nazaj v smislu dostopnosti; tako z vidika lokacije ponudbe kot raznovrstnosti. Še posebej je lahko ta vidik problematičen za študente s posebnimi prehranskimi zahtevami ali potrebami, saj popolnoma zanemari vlogo prehrane pri zagotavljanju zdravega življenjskega sloga študentov.

Druga resolucija poudarja pomen avtonomije študentskih organizacij za uspešno in kakovostno zagovorništvo pravic študentov napram različnim deležnikom. Avtonomija mora v tem kontekstu biti tako organizacijska (samo-organiziranost), politična (ločenost od države in strank), finančna (neodvisen vir financiranja) in vsebinska. Nujno je, da države, visokošolski zavodi in ostale institucije v okolju, v katerem organizacije delujejo, spoštujejo njihovo avtonomijo, vsako vplivanje ali vmešavanje v delovanje študentskih organizacij pa je nesprejemljivo.