Pogosta vprašanja in odgovori glede izplačila covidnega dodatka

Do dodatka ste upravičeni vsi dijaki in študenti, ki ste bili vključeni v opravljanje nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja proti COVID-19 med 11. novembrom 2021 in 30. junijem 2022.
Do dodatka ni upravičen:
– prostovoljec, ki ni pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. nima statusa dijaka ali študenta,
– če je dijak ali študent opravljal naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nima zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem,
– če je dijak ali študent zaradi opravljanja nalog ali dela, skladno s 77. členom ZDUPŠOP, že prejel dodatek.
Postopek bo potekal avtomatsko, vseeno pa vas prosimo, da ste vašemu delodajalcu na voljo za posredovanje podatkov o opravljenih urah. Delodajalec, pri katerem ste opravljali delo, bo do konca meseca julija poslal podatke o opravljenem delu na Upravo RS za zaščito in reševanje, ta bo nato do konca leta dodatke tudi realizirala.
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Koliko znaša dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve po 77. .členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21; ZDUPŠOP)?

Dodatek znaša do 30 evrov na posamezen dan opravljanja nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja proti covid-19:

●      10 eurov za opravljanje nalog do (vključno) 4 ure,

●      20 eurov za opravljanje nalog od (več kot) 4 do (vključno) 8 ur,

●      30 eurov za opravljanje nalog več kot 8 ur.

Koliko je mesečna omejitev koliko dodatka lahko prejmem?

Dodatek skupaj na mesečni ravni ne sme presegati 30% višine povprečne mesečne neto plače zaposlenih v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znaša povprečna mesečna plača:

–        1.208,65 eurov za leto 2020 (30% maksimalni znesek je 362,6 eurov / mesec, ki ga lahko prejme upravičenec za meseca november in december 2021) in 

–        1.270,30 eurov za leto 2021 (30% maksimalni znesek je 381,09 eurov / mesec, ki ga lahko prejme upravičenec za posamezni mesec v letu 2022).

Kdaj dobim dodatek po 77. členu ZDUPŠOP izplačan na račun?

Po izvedeni kontroli in obdelavi prejetih zahtevkov bi bil dodatek lahko izplačan do konca leta 2022 ali v zadnji četrtini leta 2022, odvisno od prejema zahtevkov.

Ali moram za izplačilo dodatka še karkoli narediti ali poslati?

Ne. Za izplačilo dodatka je pristojna Uprava za zaščito in reševanje (URSZR). Zdravstvene in socialno-varstvene ustanove zahtevek za izplačilo dodatka za dijake in študente, ki jim dodatek še ni bil izplačan, posredujejo najkasneje do 31. 7. 2022 na naslov krajevno pristojne izpostave URZSR. Zahtevku mora biti za vsakega upravičenca posebej priloženo poročilo o delu z razvidnim datumom, trajanjem, vrsto opravljenega dela ter obračunanim zneskom. URSZR bo po potrditvi zahtevka nakazal sredstva na transakcijski račun ustanove/delodajalca, ta pa bo potem sredstva izplačal na TRR posameznega dijaka oz. študenta.

Kdo je beležil moje ure?

Vaše ure za izvajanje pomoči zdravstvu oz. socialno-varstvenih ustanovah je beležil delodajalec.  Navedene in druge podatke, opisane v prejšnjem odgovoru, mora delodajalec posredovati na URSZR.

Ali moram delodajalca obvestiti…

Ne. Delodajalce je že obvestila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prav tako jih je/bo obvestila Študentska organizacija Slovenije… 

Do dodatka po 77.čenu ZDUPŠOP ni upravičen:

●      prostovoljec, ki ni pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. nima statusa dijaka ali študenta,

●      če je dijak ali študent opravljal naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nima zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem,

●      če je dijak ali študent zaradi opravljanja nalog ali dela, skladno s 77. členom ZDUPŠOP, že prejel dodatek.

Kako bo izplačilo potekalo?

Delodajalec, ki je posredoval zahtevek za izplačilo dodatka na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) bo obveščen s strani pristojne izpostave URSZR o potrditvi zahtevka in potrebi po izdaji t.i. e-računa v višini potrjenega zahtevka. URSZR bo delodajalcu plačal e-račun, delodajalec pa bo prejete sredstva izplačal posameznim upravičencem (dijakom oz. študentom), navedenih v zahtevku. Lahko pa ga tudi vi napotite na informativno spletno stran: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/deseti-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije-pkp10/

Kako prejmem plačilo?

Delodajalec vam bo dodatek izplačal direktno na račun, ko bo prejel sredstva iz proračuna. 

Pri zavodu sem opravljal delo preko prakse. Ali sem upravičen do dodatka?

Da, če je bil dijak ali študent vključen v opravljanje neposredne celostne oskrbe bolnikov oz. varovancev v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah, izvajanje mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19. 

 V času dela sem že prejemal 30% dodatek za delo v rdeči coni. Ali sem do tega dodatka vseeno upravičen?

Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve bo izplačan upravičencem izključno na podlagi določbe 77. člena  ZDUPŠOP. Navedena zakonska določba ne predvideva izključevanje dodatka, zaradi izplačanih dodatkih po drugih zakonskih določbah.

Do kdaj bo dodatek izplačan?

Po izvedeni kontroli in obdelavi prejetih zahtevkov bi bil dodatek lahko izplačan do konca leta 2022 ali v zadnji četrtini leta 2022, odvisno od tega, kdaj bo URSZR prejel zahtevke.

Kaj mora delodajalec narediti, da lahko prejmem dodatek?

Delodajalec mora, skladno s postopkovnimi usmeritvami (dopis URSZR, št. 1005-15/2022-140-DGZR z dne 21.6.2022), na URSZR posredovati popoln »Zahtevek za izplačilo dodatka po 77. členu ZDUPŠOP« s priloženimi podatki o posameznem upravičencu in poročilom o delu za posameznega upravičenca (na obrazcu D-1), ki je priložen navedenemu dopisu. 

Delal sem v laboratoriju. Ali sem upravičen do dodatka?

Vprašanje vsebuje premalo podatkov za posredovanje enoznačnega odgovora: po določbi 77. člena ZDUPŠOP so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tisti dijaki in študentje, ki so delali neposredno z ljudmi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, pri izvajanju mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19. Ob izvajanju navedenih nalog se predpostavlja, da je bil vključen dijak ali študent v tesnejšem osebnem stiku z bolniki oz. varovanci. Presoja oz. ugotavljanje neposrednih okoliščin in vrste nalog v zvezi z neposredno celostno oskrbo bolnikov oz. varovancev, ki jih je opravljal posamezni dijak ali študent, je v pristojnosti zdravstvene ali socialno-varstvene ustanove kot delodajalca.

Pomagal sem pri PCR brisih.  Ali sem upravičen do dodatka?

Da, če se pomoč nanaša na neposredne kontakte z ljudmi v postopkih odvzema in rokovanje s HAGT ali PCR testiranjem. V primeru, da se je pomoč nanašala, npr. le na administrativno pomoč ali tehnično pomoč, brez kontaktov z ljudmi (v drugih prostorih), dodatek ne pripada.

Delal sem na triaži.  Ali sem upravičen do dodatka?

Vprašanje vsebuje premalo podatkov za posredovanje enoznačnega odgovora: po določbi 77. člena ZDUPŠOP so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tisti dijaki in študentje, ki so delali neposredno z ljudmi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, pri izvajanju mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19. Ob izvajanju navedenih nalog se predpostavlja, da je bil vključen dijak ali študent v tesnejšem osebnem stiku z bolniki oz. varovanci. Presoja oz. ugotavljanje neposrednih okoliščin in vrste nalog v zvezi z neposredno celostno oskrbo bolnikov oz. varovancev, ki jih je opravljal posamezni dijak ali študent, je v pristojnosti zdravstvene ali socialno-varstvene ustanove kot delodajalca.

Delal sem sanitetne prevoze. Ali sem upravičen do dodatka?

 Vprašanje vsebuje premalo podatkov za posredovanje enoznačnega odgovora: po določbi 77. člena ZDUPŠOP so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tisti dijaki in študentje, ki so delali neposredno z ljudmi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, pri izvajanju mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19. Ob izvajanju navedenih nalog se predpostavlja, da je bil vključen dijak ali študent v tesnejšem osebnem stiku z bolniki oz. varovanci. Presoja oz. ugotavljanje neposrednih okoliščin in vrste nalog v zvezi z neposredno celostno oskrbo bolnikov oz. varovancev, ki jih je opravljal posamezni dijak ali študent, je v pristojnosti zdravstvene ali socialno-varstvene ustanove kot delodajalca.

Delal sem v trgovskem centru in preverjal PCT.  Ali sem upravičen do dodatka?

Ne. Po določbi 77. člena ZDUPŠOP so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tisti dijaki in študentje, ki so delali neposredno z ljudmi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, pri izvajanju mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19.

Delal sem administrativna dela v zdravstvenem zavodu. Ali sem upravičen do dodatka?

Ne. Po določbi 77. člena ZDUPŠOP so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tisti dijaki in študentje, ki so delali neposredno z ljudmi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, pri izvajanju mobilnega testiranja ali cepljenja proti covid-19.