Novosti na področju subvencionirane študentske prehrane

S sprejetjem Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) se obetajo izboljšave tudi na področju subvencionirane študentske prehrane (SŠP).

S 5. majem 2022:

  • se podaljšuje čas koriščenja SŠP od 7.00 do 22.00
  • lahko študent izkazuje istovetnost ob koriščenju SŠP tudi s študentsko izkaznico, ki ima fotografijo.

Koriščenje bo omogočeno tudi med 15. julijem in 15. avgustom.

S 1. januarjem 2023 se zvišuje subvencija z 2,82 € na 3,50 €.

ZUPŠ-1 med drugim prinaša spremembe tudi na drugih področjih:
– višjega in visokega šolstva
– študentskega dela
– štipendiranja
– bivanja.

Več na: https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/