Odziv ŠOS na stanje v študentskem domu Akademski kolegij

 

Ljubljana, 6. februar 2019: Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo bili s strani študentov, ki bivajo v Študentskih domovih Ljubljana (ŠDL) obveščeni o tem, da so jih iz uprave ŠDL obvestili o zvišanju cene najemnine za bivanje v študentskem domu Akademski kolegij ali celo o morebitni izselitvi. Razlog za to je zaključen denacionalizacijski postopek, s katerim je lastništvo nad stavbo in pripadajočim zemljiščem pridobila Mestna občina Ljubljana (MOL), ki kot lastnica od najemnika (ŠDL) pričakuje plačilo najemnine za uporabo stavbe za namestitev študentov.

Študentski dom Akademski kolegij je finančno najugodnejši, a na drugi strani najmanj vzdrževan študentski dom v upravljanju ŠDL. Zaradi finančne ugodnosti v njem pogosto bivajo študenti, ki si težko privoščijo bivanje v katerem od dražjih študentskih domov, zato je reševanje tega problema potrebno gledati tudi v luči socialnega položaja študentov, ki tam bivajo.

Ob tem na ŠOS opozarjamo tudi, da še vedno kakšnih 600 študentov čaka na posteljo v študentskih domovih. Subvencionirane bivanjske kapacitete v Ljubljani so premajhne, zato nas še toliko bolj skrbi, da bi se z napovedanimi ukrepi zmanjšala socialna varnost študentov, še posebej tistih najbolj ogroženih.

V vsakem primeru je izseljevanje študentov nesprejemljivo, še posebej med študijskim letom, za katerega imajo študenti, ki bivajo v študentskih domovih, tudi pogodbo o subvencioniranem bivanju. Prav tako je nesprejemljiva (sicer že utečena) praksa zviševanja cen najema študentom tekom študijskega leta, saj menimo, da bi morala biti cena enaka za celotno razpisno obdobje enega leta.

Sicer pa problematika Akademskega kolegija ni enoznačna in zahteva sodelovanje vseh akterjev v dobro študentov, ki v njem bivajo in želijo bivati še naprej.

Pri zahtevi MOL, da  ŠDL plačuje najemnino gre za pričakovano in legitimno zahtevo lastnika nepremičnine. Vendar pa bi, glede na socialni položaj študentov, ki v Akademskem kolegiju bivajo, pričakovali več pazljivosti, socialne občutljivosti in zavedanja, da so študenti ranljiva družbena skupina, Ljubljana pa  univerzitetno mesto. MOL bi si morala prizadevati, da stori vse v svoji moči in študentom omogoči prijazno študijsko izkušnjo, morda tudi z izgradnjo lastnega študentskega doma, ki bi obenem olajšal razmere na trgu nepremičnin v prestolnici.

ŠDL se je znašel v nezavidljivem položaju, ki pa ni bil nepričakovan. Denacionalizacijski postopek je namreč trajal od leta 1992, zato je bilo pričakovati da bo, ne glede na odločitev pristojnih organov, lastnik za uporabo prostorov zahteval plačilo najemnine. Videti ni niti, da bi ŠDL iskal rešitev za nastalo situacijo in študentom, s katerimi ima sklenjeno pogodbo, ohranil trenutno oz. zagotovil novo namestitev pod enakimi pogoji. Obenem poudarjamo, da se je višina subvencije, ki jo študentski domovi za bivanje študentov prejmejo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) letos dvignila za 2 evra mesečno na študenta, kar pomeni cca. 180.000,00 evrov letno, cena najema za študente pa je ostala ista!

Še enkrat je potrebno poudariti tudi, da velik del problema predstavljajo premajhne kapacitete v subvencioniranih študentskih domovih, kar je posledica neobstoječih investicij v javne študentske domove s strani državnega proračuna. Vse nove in prenovljene bivanjske kapacitete namreč plačujemo študenti, preko dodatne koncesijske dajatve iz študentskega dela v višini cca. 5 milijonov evrov letno in preko najemnin za bivanje v študentskih domovih.

Glede na opisan problem na ŠOS predlagamo naslednje možne rešitve, ki morajo biti usklajene med vsemi deležniki (ŠDL, MOL, MIZŠ ter Vlada Republike Slovenije in seveda študenti).

  1. Študenti naj ostanejo nastanjeni v Akademskem kolegiju pod enakimi pogoji, ta pa naj ostane pod okriljem ŠDL. ŠDL je za izvajanje subvencioniranega bivanja v letu 2018 namreč prejel več sredstev, najemnine pa so ostale na enaki ravni. Če se že morajo dvigniti višine najemnin, naj se dvig solidarnostno razdeli med vse študente, ki bivajo v ŠDL.
  2. MOL naj ponudi razumno najemnino ali pa prevzame Akademski kolegij in naredi Študentski dom MOL, ki bo lahko nudil subvencionirano najemnino kot zasebni študentski dom.
  3. Vlada RS ( oz. MIZŠ) naj še v tem proračunu zagotovi sredstva za obnovo ali izgradnjo študentskih domov, s tem pa poveča kapacitete za subvencionirano bivanje študentov. V tem smislu bi lahko Akademski kolegij odkupil tudi MIZŠ in ga predal v upravljanje ŠDL, ki je javni zavod, katerega ustanoviteljica je država.
  4. Vlada Republike Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter MOL naj v proračunih zagotovijo sredstva za izgradnjo novih bivanjskih kapacitet za mlade. Rešijo naj tudi problem gentrifikacije oz. oddajanja preko Airbnb itd. Na ne reševanje stanovanjske problematike mladih smo jih opozorili že prejšnji teden: https://www.studentska-org.si/odziv-mladih-na-objavljene-prioritete-za-delo-vlade-rs-v-letu-2019-kje-je-stanovanjska-politika/).