Odziv mladih na objavljene prioritete za delo Vlade RS v letu 2019: Kje je stanovanjska politika?

Ljubljana, 18. januar 2019: Danes so mladi iz Študentske organizacije Slovenije, Dijaške organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije naslovili Vlado Republike Slovenije s spodnjim pismom. Mlade skrbijo nedavno objavljene prioritete vlade RS v letu 2019, saj so opazili, da se je Vlada RS zavezala k soočanju z nekaterimi izzivi, ki jih tudi mladi prepoznavajo kot pomembne, hkrati pa z njihovega vidika tam manjkajo tudi nekatere zadeve, ki so ključne za sedanjost in prihodnost mladih. Pismo objavljamo v celoti.

 
Spoštovani predsednik vlade g. Marjan Šarec, spoštovane ministrice in ministri,

pišemo vam v imenu organizacij, ki združujejo in zastopajo mlade v Slovenji, pri čemer vsak po svoje skrbimo za podporo mladim pri njihovem prehodu v odraslost. Verjamemo, da so mladi tisti, ki predstavljajo prihodnost vsake družbe, in je zato potrebno vanje vlagati. Ob pregledu nedavno objavljenih prioritet Vlade RS v letu 2019 smo opazili, da se je vlada zavezala k soočanju z nekaterimi izzivi, ki jih tudi mi prepoznavamo kot pomembne, hkrati pa z našega vidika tam manjkajo tudi nekatere zadeve, ki so ključne za sedanjost in prihodnost mladih. Ne mislimo problematizirati posameznih področij, se pa vse organizacije strinjamo, da manjka ključna usmeritev:

Predvsem med prioritetami pogrešamo jasno stališče in vizijo dela na področju reševanja bivanjske oz. stanovanjske problematike. Mlade (pa tudi nekoliko starejše) generacije bistveno težje dostopamo do stanovanj, kot so generacije pred nami. Stanovanjski položaj mladih je skorajda povsem odvisen od njihovih staršev, kar je za nas nesprejemljivo, saj to pomeni, da imajo dostop do stanovanj predvsem tisti, ki prihajajo iz premožnejšega okolja. Povprečen mlad človek, ki živi od lastnega dela, pa si pogosto niti najema sobe ne more privoščiti, kaj šele najem stanovanja ali nakup oz. stanovanjski kredit. Prav tako si vse več mladih težje privošči bivanje v mestih, kjer se izobražujejo.

Najemniških stanovanj (kot tudi stanovanj nasploh) strahovito primanjkuje. Mlade družine se pogosto stiskajo v premajhnih stanovanjih in plačujejo visoke najemnine, kar jim tudi dolgoročno onemogoča, da bi varčevali za lastno stanovanje ali t.i. varno starost. Dijaki in študenti pa imajo težave z bivanjem že v času izobraževanja, saj primanjkuje dijaških in študentskih domov. V zadnjem času opažamo tudi vse pogostejšo (slabo regulirano) oddajanje stanovanj za turistične namene, ki povzroča dodatne težave na stanovanjskem trgu.

Mladi in njihovo osamosvajanje bi morala biti prioriteta te vlade in naslavljanje stanovanjske problematike je pri tem ključno, zato vas pozivamo, da tudi temu področju namenite posebno skrb pri vašemu delu. Menimo, da je potrebno:

  • Nameniti precej več sredstev (proračunskih!) za reševanje stanovanjske problematike. Tako za gradnjo kot za spodbude
  • Nameniti proračunska sredstva za gradnjo študentkih domov
  • Povečati fond javnih najemnih stanovanj (najprej tam, kjer je potreba po njih največja) – še posebej več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade
  • Graditi javne študentske domove (najprej tam, kjer je potreba po njih največja)
  • Preprečiti oddajo stanovanj na črno
  • Zapolniti prazna javna in zasebna stanovanja, npr. z obdavčitvijo praznih in davčno razbremenitvijo tistih v najemu
  • Regulirati in omejiti Airbnb in podobne regulative
  • Povečati varnost najemnih razmerij s prenovo stanovanjske zakonodaje
  • Ponovno uvesti ugodna posojila za mlade družine
  • Spodbujati stanovanjske kooperative

V upanju na sestanek in pozitivne spremembe vas lepo pozdravljamo,

 
Anja Fortuna, l.r.
predsednica Mladinskega sveta Slovenije

Lucija Karnelutti, l.r.
predsednica Dijaške organizacije Slovenije

Jaka Trilar, l.r.
predsednik Študentske organizacije Slovenije