Novosti pri državnih štipendijah v 2019

 

Od 1. 1. 2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri družinskih prejemkih, torej pri očetovskem, starševskem in materinskem nadomestilu,  kar pa je za dijake in študente najbolj pomembno – tudi državnih štipendijah. Do državne štipendije bodo upravičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evrov.

 

S tem se končno, več let po koncu gospodarske krize, sproščajo varčevalni ukrepi iz leta 2012! Naj spomnimo, da bi se sicer morali že pred leti…

 

Do sedaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 EUR, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega 5. dohodkovnega razreda pa bodo do štipendije upravičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evrov. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence (+ morebitni dodatki k štipendiji).

 

Do državne štipendije bo tako upravičenih okoli 8500 dijakov oziroma študentov več! 

 

Ker se pogoji spremenijo s 1. 1. 2019, morajo dijaki in študenti, da bodo z januarjem že upravičeni do štipendij, vloge vložiti na pristojni center za socialno delo v mesecu decembru, torej že od 1. 12. 2018 dalje.

 

Vloge morajo vložiti v decembru tisti:

  • ki jim je bila štipendija zavrnjena zaradi preseganja cenzusa,
  • ki jim državna štipendija v šolskem / študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa.

 

S 1. decembrom 2018 pa se hkrati spreminja postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev, in sicer podaljšanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila. Tako upravičencem do navedenih pravic ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD avtomatično po uradni dolžnosti.

Vlogo pa bo potrebno oddati prvič! Če torej dijak ali študent prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do državne štipendije (oz. otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in subvencije malice in kosila), mora kot doslej vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga). Ker je pravica vezana na šolsko/študijsko leto, torej meseca avgusta (za dijake) oz. septembra (za študente).

Prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje.

 

Več o državnih štipendijah…