Finančna poročila

Skladno z 18. členom Študentske ustave (ŠU-4) Skupščina ŠOS na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo Študentske organizacije Slovenije.

FINANČNA POROČILA