Finančna poročila

Skladno z 18. členom Študentske ustave (ŠU-4) Skupščina ŠOS “na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo Študentske organizacije Slovenije”.

FINANČNA POROČILA