Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za študijsko leto 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Prav tako so objavili tudi vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Vrednost razpisa je tri milijone evrov in pol.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim kandidatom, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje. Izkazati morajo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati dosegati zahtevan šolski oziroma študijski uspeh, so zapisali v skladu. Letošnja novost je elektronska vloga, ki jo lahko prosilci oddajo na portalu Moja eUprava.

Zoisova štipendija za dijake

Za dijake je kriterij glede izjemnega šolskega uspeha najmanj 30 točk pri splošni maturi, najmanj 21 točk pri poklicni maturi ali primerljivo število točk pri mednarodni maturi. Povprečna ocena mora biti najmanj 4,10 v tistem letniku srednje šole, v katerega je bil vlagatelj nazadnje vpisan. Če dijak uveljavlja uspeh zaključnega razreda osnovne šole, mora ta ocena znašati najmanj 4,70. Osnovna štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za tujino pa 257,80 evra. Dodatek za bivanje v tujini znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 54,71 evra.

Zoisova štipendija za študente

Študenti morajo imeti povprečno oceno najmanj 8,50 v zadnjem študijskem letu višješolskega ali visokošolskega študija, v katerem so opravljali študijske obveznosti. Za uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji šteje uvrstitev študenta med najboljših pet odstotkov v generaciji vseh študentov posameznega letnika posameznega študijskega programa. Osnovna štipendija za študente znaša 150,38, osnovna štipendija za tujino pa 300,77 evra. Dodatek za bivanje znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 53,71 evra.

Kot izjemni dosežki štejejo izjemni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, raziskovalnega dela, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka in umetniško ali drugo delo.

Rok za oddajo

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani www.srips-rs.si in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije za dijake je 9. september, za študente pa 10. oktober. Vlogo za nadaljnje prejemanje morajo dijaki oddati do 31. avgusta, študenti do 30. septembra.