Znana nova višina minimalne bruto urne postavke za študentsko delo

Ljubljana, 12. januar 2023 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je določilo novo višino minimalne plače, s tem pa tudi višjo minimalno bruto urno postavko za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov.

Nova minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2023 znaša 1.203,36 EUR, minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo pa znaša 6,92 EUR bruto, velja pa za delo, opravljeno od vključno 21. januarja 2023 naprej.